DANH MỤC SẢN PHẨM
Menu
Tổng đài điện thoại Analog Excelltel CS432
Gía hãng : 6,700,000₫
6,550,000₫
Tổng đài điện thoại Analog Excelltel CS424
Gía hãng : 6,200,000₫
5,950,000₫
Tổng đài điện thoại Analog Excelltel CS416
Gía hãng : 3,800,000₫
3,650,000₫
Tổng đài điện thoại Analog Excelltel CS308
Gía hãng : 2,500,000₫
2,350,000₫
Tổng đài điện thoại Analog Excelltel CS208
Gía hãng : 2,300,000₫
2,050,000₫
Tổng đài điện thoại Analog Excelltel MS-108
Gía hãng : 1,500,000₫
1,350,000₫
Khung chính của tổng đài DA256
Gía hãng : 16,200,000₫
15,950,000₫
Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện CO4
Gía hãng : 1,820,000₫
1,680,000₫
Cạc mở rộng 8 máy lẻ CE8
Gía hãng : 1,800,000₫
1,680,000₫
Tổng đài điện thoại Analog Excelltel CP1696
Gía hãng : 15,150,000₫
14,950,000₫
1