Menu
Bộ đàm Motorola GP 1200
Gía hãng : 1,650,000₫
1,350,000₫
Bộ đàm Hytera HYT TC-508
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Motorola GP-368
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Motorola GP-6688
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Iradio IR-669
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Iradio IR-668
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Motorola GP338
Gía hãng : 5,000,000₫
4,700,000₫
Bộ đàm Motorola CP1200
Gía hãng : 2,400,000₫
2,150,000₫
Bộ đàm Motorola CP1660
Gía hãng : 3,600,000₫
3,300,000₫
Bộ đàm Motorola GP2000S UHF
Gía hãng : 3,100,000₫
2,830,000₫
Bộ đàm Motorola GP2000S VHF
Gía hãng : 3,100,000₫
2,830,000₫
Bộ đàm Motorola MT998
Gía hãng : 1,300,000₫
1,000,000₫
Bộ đàm Motorola MT308
Gía hãng : 1,200,000₫
900,000₫
Bộ đàm Motorola GP88
Gía hãng : 2,100,000₫
1,800,000₫
Bộ đàm Motorola GP-960Plus
Gía hãng : 1,550,000₫
1,250,000₫
Bộ đàm Motorola GP960H
Gía hãng : 2,300,000₫
2,000,000₫
Bộ đàm Motorola GP3188
Gía hãng : 3,900,000₫
3,600,000₫
Bộ đàm Kenwood TK-3320
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Kenwood TK-3000
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Kenwood TK-2107
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Kenwood TK-3307S
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Kenwood TK2407
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Icom IC-F2000T
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Icom IC-F2000
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Icom IC-V88
Gía hãng : ₫
Máy bộ đàm Micall MC-369
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Icom IC-V80
Gía hãng : ₫
Bộ đàm Kenwood TK-1100Plus
Gía hãng : 1,610,000₫
1,530,000₫
Bộ đàm Kenwood TK-2302
Gía hãng : 1,380,000₫
1,300,000₫
Bộ đàm Kenwood TK-378
Gía hãng : 1,630,000₫
1,550,000₫