DANH MỤC SẢN PHẨM
Menu
Điện thoại không dây Yealink W52H
Gía hãng : 2,100,000₫
1,950,000₫
Điện thoại không dây Yealink W52P
Gía hãng : 3,000,000₫
2,750,000₫
Điện thoại không dây Yealink W56H
Gía hãng : 2,300,000₫
2,150,000₫
Điện thoại không dây Yealink W56P
Gía hãng : 3,250,000₫
3,050,000₫
Điện Thoại Yealink SIP-T40P Skype
Gía hãng : 2,650,000₫
2,450,000₫
Điện Thoại Yealink SIP-T41P-Skype
Gía hãng : 2,800,000₫
2,650,000₫
Điện Thoại Yealink SIP-T42G-Skype
Gía hãng : 3,500,000₫
3,350,000₫
Điện Thoại Yealink SIP-T46G-Skype
Gía hãng : 4,800,000₫
4,650,000₫
Điện Thoại Yealink SIP-T48G-Skype
Gía hãng : 6,000,000₫
5,850,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T49G
Liên hệ
Liên hệ
Điện thoại IP Yealink SIP-T48G
Gía hãng : 6,500,000₫
6,349,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T46G
Gía hãng : 4,950,000₫
4,833,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T42G
Gía hãng : 3,500,000₫
3,250,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T41G
Gía hãng : 2,700,000₫
2,550,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T40P
Gía hãng : 2,650,000₫
2,458,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T29G
Gía hãng : 4,250,000₫
4,050,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T27G
Gía hãng : 3,200,000₫
2,950,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T27P
Liên hệ
Liên hệ
Điện thoại IP Yealink SIP-T23G
Gía hãng : 2,100,000₫
1,950,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T23P
Liên hệ
Liên hệ
Điện thoại IP Yealink SIP-T21 E2
Gía hãng : 1,350,000₫
1,180,000₫
Điện thoại IP Yealink SIP-T19P E2
Gía hãng : 1,350,000₫
1,180,000₫
Điện thoại IP Akuvox SP-R52
Liên hệ
Liên hệ
Điện thoại IP Akuvox SP-R50
Liên hệ
Liên hệ
Điện thoại IP Fanvil X3S
Gía hãng : 1,350,000₫
1,150,000₫
Điện thoại IP Fanvil C58
Liên hệ
Liên hệ
1