DANH MỤC SẢN PHẨM
Menu
Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack RJ500
Gía hãng : 3,150,000₫
2,650,000₫
Kiểm soát ra vào cửa Ronald Jack F18/ID
Gía hãng : 4,350,000₫
3,850,000₫
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C
Gía hãng : 5,950,000₫
5,590,000₫
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 4000TID-C
Gía hãng : 3,950,000₫
3,450,000₫
Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack IFACE302
Gía hãng : 8,450,000₫
7,980,000₫
Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack  VF300
Gía hãng : 6,450,000₫
5,500,000₫
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X938-C
Gía hãng : 4,410,000₫
3,950,000₫
Kiểm soát ra vào cửa ZKTeco SF200ID
Gía hãng : 3,950,000₫
3,850,000₫
Kiểm Soát Ra Vào ZKteco SCR100
Gía hãng : 3,150,000₫
2,760,000₫
Kiểm Soát Ra Vào ZKteco SF300
Gía hãng : 4,250,000₫
3,760,000₫
Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào ZKteco X8S
Gía hãng : 2,420,000₫
1,760,000₫
Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào ZKteco X8-BT
Gía hãng : 3,010,000₫
2,260,000₫
Kiểm Soát Ra Vào Cửa ZKteco F16
Gía hãng : 4,310,000₫
3,260,000₫
Kiểm Soát Ra Vào Cửa ZKteco F21
Gía hãng : 8,300,000₫
7,520,000₫
Máy Chấm Công Vân Tay ZKteco K60
Gía hãng : 3,210,000₫
2,260,000₫
Máy Tuần Tra Bảo Vệ Hightech JWM
Gía hãng : 3,420,000₫
2,950,000₫
Máy chấm công Ronald Jack DG989ID có Pin lưu điện
Gía hãng : 3,650,000₫
2,950,000₫
1 2 3 4 Sau Cuối