DANH MỤC SẢN PHẨM
Menu
Tổng đài IP Grandstream UCM6116
Liên hệ
Liên hệ
Tổng đài IP Grandstream UCM6204
Gía hãng : 10,500,000₫
10,250,000₫
Bàn phím mở rộng Yealink EXP20
Gía hãng : 3,000,000₫
2,750,000₫
Bàn phím mở rộng Yealink EXP39
Gía hãng : 3,050,000₫
2,850,000₫
Bàn phím mở rộng Yealink EXP40
Gía hãng : 3,150,000₫
2,950,000₫
Card hỗ trợ 1 khe cắm sim GSM
Liên hệ
Liên hệ
Tổng đài điện thoại IP Yeastar MyPBX U100
Gía hãng : 14,800,000₫
14,500,000₫
Tổng đài điện thoại IP Yeastar MyPBX S300
Gía hãng : 30,800,000₫
30,650,000₫
Tổng đài điện thoại IP Yeastar MyPBX S100
Gía hãng : 16,900,000₫
16,750,000₫
Tổng đài điện thoại IP Yeastar S50
Gía hãng : 11,900,000₫
11,812,500₫
Tổng đài điện thoại IP Yeastar S20
Gía hãng : 7,200,000₫
6,812,000₫
Tổng đài điện thoại IP Yeastar N824-8-24
Gía hãng : 16,500,000₫
15,650,000₫
Tổng đài IP Grandstream UCM6208
Gía hãng : 17,350,000₫
17,150,000₫
Tổng đài IP Grandstream UCM6202
Gía hãng : 8,500,000₫
8,250,000₫
Tổng đài IP Grandstream UCM6104
Liên hệ
Liên hệ
1