DANH MỤC SẢN PHẨM
Menu
Lắp khóa cửa vân tay Adel E7F4 tại PARKSON Hải Phòng

- Chủ đầu tư: 

- Địa chỉ lắp đặt: Tòa nhà Parkson Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa vân tay Adel E7F4

- Tính năng hệ thống: Mở cửa ra vào bằng vân tay

Lắp khóa cửa vân tay và camera wifi căn hộ 13 tầng 23 tòa nhà SHP Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Chị Oanh

- Địa chỉ lắp đặt: Căn hộ 13 tầng 23 Tòa nhà SHP Plaza Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa vân tay Samsung SHS P718 và Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0MP

- Tính năng hệ thống: Mở cửa ra vào bằng vân tay, thẻ từ, mật mã.

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ SHP Plaza Hải Phòng - P2204

- Chủ đầu tư: Chị Thủy

- Địa chỉ lắp đặt: Phòng số 4 tầng 22 tòa nhà SHP Plaza Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa cửa vân tay Adel 5500( 4in1)

- Tính năng hệ thống: Mở cửa ra vào bằng vân tay, thẻ từ, mật mã, chìa khóa cơ

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ Số 03 Tầng 15 Tòa nhà SHP Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Anh An

- Địa chỉ lắp đặt: Số 03 Tầng 15 Tòa nhà SHP, Lạch Tray Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa cửa vân tay Samsung SHS P718

- Tính năng hệ thống: Mở cửa bằng vân tay, thẻ từ, mật mã

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ 07 tầng 25 tòa nhà SHP Plaza Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Anh Thành

- Địa chỉ lắp đặt: Căn hộ 07 tầng 25 Tòa nhà SHP, Lạch Tray Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa vân tay Adel 5500 (4in1)

- Tính năng hệ thống: Mở cửa bằng vân tay, thẻ từ, mật mã, chìa khóa cơ.

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ 21 tầng 11 tòa nhà SHP Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Anh Đức

- Địa chỉ lắp đặt: Căn hộ 21 tầng 11 Tòa nhà SHP, Lạch Tray Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa vân tay thẻ từ Adel 5500 (4in1)

- Tính năng hệ thống: Mở cửa bằng vân tay, thẻ từ

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ 25 tầng 16 tòa nhà SHP Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Anh Ngọc Anh

- Địa chỉ lắp đặt: Căn hộ 25 tầng 16 Tòa nhà SHP, Lạch Tray Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa vân tay, thẻ từ Samsung P718 Gold

- Tính năng hệ thống: Mở cửa bằng vân tay, thẻ từ

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ 20 tầng 17 tòa nhà SHP Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Chị Mi

- Địa chỉ lắp đặt: Căn hộ 20 tầng 17 Tòa nhà SHP, Lạch Tray Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa cửa vân tay, thẻ Adel 5500 (4in1)

- Tính năng hệ thống: Mở cửa bằng vân tay, thẻ từ

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ 18 tầng 11 tòa nhà SHP Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Anh Bình

- Địa chỉ lắp đặt: Căn hộ 18 tầng 11 Tòa nhà SHP, Lạch Tray Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa cửa vân tay, thẻ Adel 5500 (4in1)

- Tính năng hệ thống: Mở cửa bằng vân tay, thẻ từ

Lắp khóa cửa vân tay căn hộ tầng 11 Tòa nhà SHP Hải Phòng

- Chủ đầu tư: Chị Lan

- Địa chỉ lắp đặt: Căn hộ số 9, tầng 11 Tòa nhà SHP, Lạch Tray Hải Phòng

- Sản phẩm lắp đặt: Khóa cửa vân tay, thẻ Adel 5500 (4in1)

- Tính năng hệ thống: Mở cửa bằng vân tay, thẻ từ